วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิวัติหมูหลุมห้วยแม่เกี๋ยง 1

มอบพันธุ์สัตว์/อาหาร เกษตรกรหมู่ที่ 13 บ้านห้วยแม่เก๊ีี๋ี๋๋ยง ต.เมืองนะ และตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมลักษณะพื้นคอกแบบหลุม เพื่อสร้างความแตกต่างเปรียบเทียบการเลี้ยงในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดกันเองระหว่างเกษตรกร ก็ยังเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยกันเองอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น