วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมห้วยแม่เกี๋ยง ตค. 53

20 ตค. 2553 คุณวรการ ปิ่นหย่า ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและมอบแนวนโยบายปฏิบัติ 2554 โดยเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยตนเองเพื่อเป็นแม่แบบอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น