วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านห้วยแม่เกี๋ยง 1 / 2556

13 ธันวาคม 2555 อบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงไก่ . สุกร . ยาสัตว์ และอาหารสัตว์ ก่อนการรับพันธุ์สัตว์ ซึ่งบ้านห้วยแม่เกี๋ยงมีทั้งสิ้น 27 ครัวเรือน เป็นพี่น้องชาวลาหู่ทั้งหมด ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยง ไก่ , เป็ด , สุกร และกระบือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น